1. Mihku.fi
  2. Masentunut rakastaja

Lähteet ja liitteet

Alkuperäislähteet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto, Helsinki: J. H. Erkon kirjoituskilpailun novellit vuosilta 1969, 1970, 1980 ja 1990. Tarkemmat tiedot liitteessä.

Palkintolautakunnan lausunnot sanoma- ja aikakauslehdissä:

  • Aamulehti 23.3.1980.
  • Helsingin Sanomat 18.3.1989.
  • Pyrkijä N:3 Huhti–toukokuu 1984.
  • Pyrkijä N:o 3 huhtikuu 1985.

Tutkimuskirjallisuus

Ahola, Anja: Naisten ja miesten terveydestä ja oireilusta. Teoksessa Ahola, Anja & Melkas, Jussi & Sauli, Hannele: Nuoruus, terveys, ihmissuhteet – suomalaista elämänlaatua? Helsinki 1990.

Alberoni, Francesco: Erotiikka. Suomentanut Kimmo Rentola. Helsinki 1988.

Alberoni, Francesco: Häälento. Suomentanut Kimmo Rentola. Helsinki 1995.

Alberoni, Francesco: Rakastuminen. Suomentaneet Ulla Ranta & Liisa Ryömä. Helsinki 2001.

Anhava, Tuomas: Julkaisematon kirjallisuus. Teoksessa Mitä lukijan tulee tietää. Esseitä ja kirjoituksia Parnasson vuosikerroista 1951–1981. Toimittanut Juhani Salokannel. Helsinki 1981.

Belsey, Catherine: Desire. Love Stories in Western Culture. Oxford 1994.

Cawelti, John G.: Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago 1976.

Duncombe, Jean & Marsden, Dennis: Can Men Love? Kirjassa Pearce, Lynn & Jackie Stacey (eds): Romance Revisited. New York 1995.

Giddens, Anthony: The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies. Cambridge 1997.

Gratch, Alon: Jos miehet puhuisivat… Suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Helsinki 2003.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo: Seksin trendit meillä ja naapureissa. Helsinki 2001.

Haavio-Mannila, Elina & Roos, J.P.: Pidättyvyyden polven rakkaustyylejä. Teoksessa Hyvärinen, Matti & Peltonen, Eeva (toim.): Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Tampere 1998.

Herranen, Mervi: Miehen teitä. Maskuliinisuus ja sukupuoliroolit J. H. Erkon kirjoituskilpailun 1980-luvun novelleissa. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopisto 1997.

Hoikkala, Tommi: Kova kimma + uusi jätkä. Lukiolaisten parisuhdeodotukset. Teoksessa Hoikkala, Tommi (toim.): Miehenkuvia. Välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa. Helsinki 1996.

Honkatukia, Päivi: ”Lähentelijöitä riittää…” Tyttöjen kokemuksia sukupuolisesta ahdistelusta. Teoksessa Honkatukia & Niemi-Kiesiläinen & Näre: Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Helsinki 2000.

Hosiaisluoma, Yrjö: Nuoret sanankäyttäjät. Tutkimus harrastajakirjoittajista. Helsinki 1973.

Hukkila, Kristiina & Nisula, Tapio: Seksuaalisuus kulttuurina: tytöt ja seksuaalinen tieto. Kirjassa Törmäävät tulkinnat (toim. Tommi Hoikkala). Helsinki 1991.

Jackson, Stevi: Women and Heterosexual Love. Kirjassa Pearce, Lynn & Jackie Stacey (eds): Romance Revisited. New York 1995.

Jallinoja, Riitta: Perheen aika. Helsinki 2000.

Jokinen, Eeva: Sukupuolitettu nuoruus. Teoksessa Hoikkala, Tommi (toim.): Törmäävät tulkinnat. Helsinki 1991.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina: Matkalla intohimoon. Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana. Porvoo, Helsinki, Juva 1995.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten seksielämän muutoksesta. Porvoo, Helsinki, Juva 1993.

Konsensuslausuma. Teoksessa Depressio – tunnistaminen ja hoito. Helsinki 1995.

Korpela, Katariina: Kylmästä pohjolasta kuumaan etelään. Suomalainen etelänmatkailu vuosina 1950–1974. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Yleinen historia, Turun yliopisto 1994.

Laukkanen, Eila: Nuoruusiän kehitysvaiheen merkitys depressiolle. Teoksessa Depressio – tunnistaminen ja hoito. Helsinki 1995.

Lehtinen, Ville: Depression epidemiologia. Teoksessa Depressio – tunnistaminen ja hoito. Helsinki 1995.

Lehtonen, Johannes: Mitä depressio on? Teoksessa Depressio – tunnistaminen ja hoito. Helsinki 1995.

Lind, Merja: ”Aina löytyy antaja panomies Pentille”. Suomalaisuus seksilehdissä. Teoksessa Salmi, Hannu & Kallioniemi, Kari (toim.): Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. Helsinki 2000.

Lähteenmaa, Jaana: Postmodernit virtaukset ja helsinkiläinen nuorisokulttuuri. Ilmiöitä ja tulkintoja. Helsinki 1995.

Näre, Sari: Intimisoituvan kulttuurin muistijälkiä tytöissä. Teoksessa Tulkintoja tytöistä. Toim. Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi. Helsinki 2002.

Näre, Sari: Nuorten tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja loukattu luottamus tunnetaloudessa. Teoksessa Honkatukia, Päivi & Niemi-Kiesiläinen, Johanna & Näre, Sari: Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Helsinki 2000.

Näre, Sari: Pakenevat prinssit. Naisvihaajan muotokuvia. Kirjassa Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Helsinki 1994.

Reddy, William M.: The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions. Cambridge 2001.

Ritamies, Marketta & Miettinen, Anneli: Ensimmäiset parisuhteet. Helsinki 1996.

Räisänen, Arja-Liisa: Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865–1920. Helsinki 1995.

Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty? Helsinki 2001.

Salmi, Hannu: ”Härmän jätkä maasta mämmin”. Suomalainen turisti iskelmän kuvaamana. Teoksessa Salmi, Hannu & Kallioniemi, Kari (toim.): Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. Helsinki 2000.

Siltala, Juha: Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan. Helsinki 1994.

Soikkeli, Markku: Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. Helsinki 1998.

Stacey, Jackie & Pearce, Lynn: The Heart of the Matter. Feminists Revisit Romance. Kirjassa Pearce, Lynn & Jackie Stacey (eds): Romance Revisited. New York 1995.

Vakimo, Sinikka: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Helsinki 2001.

”Tiheät” novellit

Alla olen luetellut kaikki ”tiheät” novellit, eli ne jotka valikoin tutkimukseni alkuperäisaineistoksi. Olen kursivoinut novellit, jotka tulevat vähintäänkin mainituksi tutkimuksessa.

Olen jättänyt paljastamatta novellien kirjoittajien todelliset nimet, ja käytän heistä pelkkää nimimerkkiä. Jos kirjoittajalla ei ole nimimerkkiä, olen kätkenyt hänen todellisen nimensä käyttämällä nimikirjaimia. Ensimmäisessä taulukossa ovat kaikki naiskirjoittajat, toisessa miehet. Olen merkinnyt kysymysmerkillä sellaiset kirjoittajat, joiden sukupuolta en ole voinut varmistaa.

Kansion numero kertoo kätevästi myös kilpailuvuoden. Näillä tiedoilla novellit löytyvät SKS:n kirjallisuusarkistosta kohtuullisen helposti.

Naisten novellit

Kansio Nimimerkki Novellit
69:5 Janna (?) Yli kesän; Anna ja David
69:5 Jatta (?) Marionetti
69:5 Kaarina (?) 2; 3; 5; 6; 7
69:7 Pikku lintu Elokuun 17.–23.68. satamakaupunki
69:7 Marjuska (?) Eräs avioliitto
69:11 Pirjetta (?) Höyrylaiva
69:15 Viktoria Virtanen (?) P. Virtanen
70:6 Menina (?) Hyvästit
70:6 Metsä-Orvokki (?) Ajatuskirje sinulle
80:2 Satu Kallio Ankkalinnaa; Follow me, follow; Koralliriutta
80:2 Saapasjalkakissa Kohtalon valinta
80:3 Kirppu Kunnes kuolema heidät erottaa
80:4 Huhtikuun kuudestoista Perjantai-ilta; Tapaaminen
80:4 Hannelore Loikkaus
80:5 Anne Tapahtumia elämänvarrelta
80:5 Cathleen, tytär Hoilihanin Vuosikertomus
80:5 Pieni puu Meren tytär; Valkoinen ruusu; Kirje nukkuvalle (kuin kuollut) rakastetulle
80:6 Varpu Kuusama Esikoinen syntyy
80:7 Varjossa Opiskelijan heilahtelevat hiukset
80:7 Paimentyttö 1. kertomus; 2. kertomus
80:7 Kaya Kun nuoruuden aika on ruusuinen
90:1 Ahven Mettä hakattiin tasaksi, meijän mettä, voi jeesus; Hiihto; Kelkka
90:1 305 Tarina
90:1 Konstanzko Jääsilmä
90:1 Adele -90 nimetön novelli
90:2 Onnenonkija nimetön novelli
90:2 Lehmäntatti Landepaukku
90:2 Hani Kops Ympärillä avaruus; Tämän ajan enkeli
90:2 Kuristettu neliöjuuri & Räsynukke -90 (kirjoittajalla kaksi nimimerkkiä) Kohti tummaa samettia; Undulaatti
90:2 Hassu tassukissa & Pakkasherran poika (kirjoittajalla kaksi nimimerkkiä) Mies ja kaksi naista; Häviäjä
90:2 Baskerville Minun vaimoni; Minulla on aikaa…; Minä elin
90:3 Irtolainen Tasha; Valheita; Oikeus; Välimatka
90:3 Ninni Rakkautta suurempi ystävyys
90:3 Varpu Necrophiliac; Valo ja varjo; Papitar
90:3 Lentokala Kuva; Kylmää; Peili; Minun poikani
90:3 Wilhelmina Rakas desantti
90:3 PK VII; XI; XIII
90:4 Lumiprinsessa Rakkaus on helvetti; Minä, murhaaja
90:4 Inga Ord Venna ja sikko; Kolmen maan kuningatar; Merimiestarina
90:4 Mirgus Prinsessa ja trubaduuri; Juhannusyö; Drug queen
90:5 Callitris Friendship story
90:5 Nanna Syntymäpäivä; Kaikki kaatuu
90:5 Mallorcalainen kissa Kermit
90:5 H Kevyesti keskellä päivää; Filmitähti; Joka lensi yli käenpesän; Homman nimi; Mad boy’s blues
90:6 Redred Delphinus delphis; Omena joka halkaistiin; Bussi; Lasipurkissa
90:6 Nimikirjaimet N. M. R. Sinua kaipaan; Skulataanko rönsy vanhoja?; Mieheni ajatusten kuutiomaisuus; Mä en enää koskaan katso sen silmiin (unen toiselta puolelta)
90:6 Sari Linnama Ero
90:7 Nacre Valokuva
90:9 Tipi Ulkona
90:11 Secret Blues Suu; Goodbye, my love, it’s hard to die; Tulevaisuuteni akvaariokalojen kanssa

Miesten novellit

Kansio Nimimerkki Novellit
69:5 Jussi (?) Uudelleen
69:5 Porvoolainen Nainen vaiti; Tämän päivän huone; Puu rakastaa puuta
69:10 Paappa (?) nimetön novelli
69:11 Poika (?) Kesällä
69:12 Romko, Onni A. (?) Ja askeleet johtivat itsenäisyyteen; Romko
69:13 Siimon Matias (?) Jaakob ja Eleonora
69:13 Takamäki, Sakari Takaajat
69:15 Vincent (?) Tango merellä
70:3 Jerzy (?) Liftaaja; Toiselta puolelta; Kierteitä
70:6 Mortus (?) Simo
70:9 Nimikirjaimet U. S. Nousu rakkauteen
70B:2 Erkki Edustaja
80:1 Hyvä yritys Maljakko ilman kukkia
80:1 S. Airaspää Ammattiauttaja; Johtaja Pampun pikkupaheet
80:1 Eelis Järvelän jätkät
80:1 Pipsa Seebaot Hakkaraisen rapsodia
80:1 Köyhä mutta vapaa Naura Giorgios; Tahdon peikonlehden tanssivan; nimetön novelli; Babylon
80:1 Olli Ilmari nimetön novelli, päiväys 23.9.-79
80:2 Billy Pilgrim 134
80:2 Nimikirjaimet J. K. Rantapaviljonki
80:3 201 Metsurin talviloma
80:3 Olkikoira Muna, joka särkyi; Casanoova yöt; Syvälle sinuun, nimetön kukka
80:3 Suo Pursu Kalpea kaunotar
80:3 Andante Perjantai
80:3 Moon Perjantaina ei ainuttakaan ruutanaa
80:4 Jean D. Kesävieras
80:4 Oletko minulle vihainen? Automatka
80:5 Saunasta löydetty Muori; Puhemies apuna
80:6 4711 Tuulenpuuskat toukokuussa
80:7 Horace Benbow Kaksikymmentäneljä tuntia
90:1 D. H. Kukkasila Junamatkalla eli kosketus; Kun nuppu puhkesi
90:1 Markus Etäisyys; Näköharha
90:1 Xerox 1200/9 Lauantai
90:2 Hande -90 Kaunista; Baarissa; Se oli sitä aikaa
90:2 Nimikirjaimet J. H. Peku, nuori anarkisti
90:2 Kausus Vetoa; Avotulella; Itse rakkaudesta; Yhdessä yössä; Jo tänä päivänä huomenna
90:2 Matti Sotkajärvi Kaksi kusitippaa; I: Rakkaudesta; II: Sen näemme tulevan; III: Seinästä; IV: Tiilenä, joka ei ole irti
90:3 SS-Ostmf Willy Brandt Freudilainen motiivi; Yösade
90:3 Atso Peruna Tilipäivänä; Pariisi – New York – Peking; Ruokatunti; Pimeätie
90:4 Myyryläinen Talvet ja kesät; Sotatoimia; Tanssi; Laivat; Rakkautta
90:4 Olavi Napakaira Kolmas polvi
90:5 Dectab Ystävyys, läheisyys; Perjantai-ilta (kun olin nuori vielä); Riemukupla; Tanssi pimeässä; Kuollut
90:5 Mänty Jussi Hyysikän räihäyttäjä
90:5 Sebastian Rakkautta lasin läpi; Hätähousu; Järjestyshäiriöitä
90:5 Alfredo Belize Hetki
90:6 M. S. Yritys hyvä, kymmenen pointsia; Monica; Kuva Mairesta; Vieras
90:6 Bandiitti Päivieni varjot
90:7 Läsmö Pällönen Kaikki selviää ruumiinavauksessa; It’s a Man’s World; Silhuetti; Hullu tyttö hymyili; Kapasiteetti
90:9 Tero Tuulipuu Puistossa; Santa Clara; Kaupunki Fau
90:10 Osmo Kuikka Niin kaunis on maa; Tavallinen tarina
90:10 Toti Suvin kukka; Asemiin
90:10 Onnela Hänen päiväkirjastaan; Todellisuus; Hiekoitus; Yksin; Koulupäivä; Karvainen jalka; Eräästä miehestä; Ihmisen kohtalo; Linnanmäelle!; Avioliitto
90:11 Leonardo Heräämisen hetki