Google Docs — tekstinkäsittelyä pilvessä

Linkkejä tekstinkäsittelyohjeisiin muualla

Ohjeita kirjoittamiseen muualla

Perusharjoittelua

 • Annetaan asiakirjalle nimi.
 • Asiakirja tallentuu automaattisesti ja löytyy myöhemmin Google Drivestä.
 • Zoomaaminen lähemmäs tai kauemmas?
 • Älä muokkaa erikseen jokaisen otsikon ulkoasua, vaan käytä tyylejä! Tyylejä voi myös muokata, jolloin vaikkapa jokainen Otsikko 2 muuttuu samalla kertaa.
 • Tsekkaa Muoto -> Riviväli. Täällä voit halutessasi lisätä automaattisesti rivin kappaleen jälkeen.
 • Valitettavasti Google Docsista puuttuu tavutus, mikä on ongelma suomen pitkien sanojen kanssa. Ei kannata tasata molempia reunoja, koska silloin sanojen väliin voi jäädä ihan liikaa tilaa ja luettavuus kärsii. Tasaa mieluummin vain oikea reuna ja annan oikean liehua.
 • Miten ladataan tiedostona? Mitä ovat eri tiedostomuodot?
 • Miten voit tuoda tietokoneella olevia tekstiasiakirjoja muokattavaksi Google Docsissa?

Ryhmätyöskentely

 • Kuinka kutsutaan ihmisiä muokkaamaan dokumenttia?
 • Chattiruutu.

Kuinka tehdään CV Google Docsilla

 • Kauniin CV-mallin voit löytää esimerkiksi Googlen kuvahaulla, hakusanaksi vaikkapa ”cv perus”.
 • Enter on kappaleen vaihto, Shift+Enter on pelkän rivin vaihto, Ctrl+Enter on koko sivun vaihto.
 • Sarkain-napilla sisennetään. Sisennyksien leveydet voi määritellä viivaimella. Viivain näkyviin Näytä -> Näytä viivain. Viivaimen avulla voit asettaa vasemman sisennyksen ja halutessasi erikseen ensimmäisen rivin sisennyksen. Paina oikealla napilla viivainta ja valitse Lisää vasen sarkain niin voit valita, mihin kohtaan sarkain-nappi siirtyy.
 • Sarkaimia, rivinvaihtoja ja sivunvaihtoja voi pyyhkiä normaalisti askelpalauttimella; Delete pyyhkii eteenpäin.
 • Lihavointi Ctrl B, kursivointi Ctrl I. Valitse ensin teksti maalaamalla. Tai tuplaklikkaa valitaksesi sanan tai triplaklikkaa valitaksesi koko kappaleen tekstiä.
 • Harjoittele kuvan sijoittamista.

Taittamisen nyrkkisäännöt

Englanniksi muistisääntö CRAP: Contrast, Repetition, Alignment, Proximity. Suomennettuna:

 • Kontrasti — kiinnittää huomion. Toisistaan eroavien elementtien on syytä olla selvästi erilaisia. Esim. otsikon pitää olla selvästi erilainen kuin leipäteksti: esimerkiksi suurempi tekstikoko, eri väri, hyvin lihava fontti, jos leipäteksti on jalallista fonttia (serif) niin otsikko usein jalatonta (sans serif).
 • Toisto — jokin suunnittelun yksityiskohta toistuu luoden rakennetta ja jäsennystä.
 • Tasaus — vaikuttaa hahmottamiseen, tekstin luettavuuteen ja vaikutelmaan. Yleensä ei kannata keskittää, vaan mieluummin tasata vasemmalle.
 • Läheisyys — yhteenkuuluvat kohteet sijoitetaan lähekkäin ja ei-yhteenkuuluvien väliin jätetään tilaa. Esim. kuvateksti lähemmäs kuvaa kuin muuta tekstiä.

Dokkarikurssi

 1. Sovelluksia dokumenttien muokkaamiseen
 2. Google Drive — tallennuspaikkasi pilvessä
 3. Google Docs — tekstinkäsittelyä pilvessä

Jätä kommentti